Caito-hanke

Lumo on mukana Caito -nimisessä matkailun edistämishankkeessa. Rahoittajan toimii EU sekä Varsinais-Suomen liitto / Suomen valtio.
Kyseessä Central Baltic Interreg hanke.
Kohteena pk-yritykset maaseutualueella. Tavoitteena Japanin markkinat.
Lisätietoa löytyy mm.

Kokonaisbudjetti (noin)

TOTAL BUDGET CAITO

1413734,71

 

Finnish partners

598163,85

42 %

Baltic partners

815570,86

58 %

Projektin kesto

  • 1.9.2016 – 31.12.2019.
  • Eli 3,5 vuotta.

Partnerit

SUOMI

  • Helsinki University Ruralia Institute (Ruralia)
  • Laurea Ammattikorkeakoulu
  • Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy

VIRO

  • Estonian University of Life Sciences (EMÜ)
  • Estonian Rural Tourism Association (ERTO)

LATVIA

  • Latvia University of Agriculture / Latvian Agricultural University
  • Latvian Country Tourism association "Lauku ceļotājs" (Celotajs)

Lumon tehtävät

Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy vastaa omalta osaltaan hankkeen hallinnoinnista ja viestinnästä. Lumo on aktiiviesti mukana WP3:n toteutuksessa, erityisesti luomassa kontakteja suomalaisiin sidosryhmiin. Lumon päätehtävä on markkinointi ja näin ollen WP2 on Lumon näkökulmasta selkeästi oleellisin kokonaisuus. Lumo on aktiivisesti mukana toteuttamassa markkinointitoimenpiteitä ja luomassa verkostoja ja avaamassa myyntikanavia niin Japanissa kuin Baltiassa.

Lumon budjetti

  Total budget per period
Period 1 19033,5
Period 2 41334,6
Period 3 19152,25
Period 4 44589,3
Period 5 17075,9
Period 6 45717,4
Period 7 17804,2
  204707,15

Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt Caito-hankkeen suomalaisille partnereille Laurealle, Lumolle ja Ruralialle valtion vastinrahoitusta 14,90 % hankkeen hyväksytyistä suomalaispartnerien kokonaiskustannuksista (598 163,85 e), kuitenkin korkeintaan 89 175 euroa yhteensä. 

CAITO hakemus

Hankkeen markkinointisivu: http://balticsea.countryholidays.info/

Materiaaleja:

Laurea palvelumuotoilu koulutuksen materiaali 27.11.2017 
Japanese tourists in Finland, Estonia and Latvia – a literature review
How to work with Japanese in Tourism Industry?
Caito-hanke & lumo-alueen yritysten viestintä verkkosivuilla
CAITO´s 2nd TNA base Usability
Mr. Noto presentation "Knowledge of the Japanese market and business etiquette"
Tour Operator Manual 2017 - English version
Tour Operator Manual 2017 - Japanese version
Image brochure 2016-2017 - in Japanese
Tourist brochure 2017 - English version

Press trip aug/september 2017 results


Central Baltic area


Hankekuvaus englanniksi

META CLUSTER FOR ATTRACTING THE JAPANESE TOURISM MARKET
Project territory: Latvia, Estonia, southern part of Finland, and Japan.
Project overall objectives: to promote and support rural tourism companies to enter Japanese tourism market by strengthening their capacity and cooperation in the three Baltic Sea countries (Latvia, Estonia, and Finland).

Specific objectives:
1. Explore the Japanese tourism market and the requirements for rural tourism in the Baltic Sea countries.
2. Develop a guide for rural tourism service providers about Japanese tourists’ expectations and desires.
3. Organize training seminars for the rural tourism product providers about tourism product development opportunities aimed at Japanese tourism target market.
4. Promote rural tourism products for Japanese tourists in tourism fairs; elaborate and disseminate promotion materials and brochures; attract social media and bloggers thus introducing Japanese tourism operators and media with rural tourism opportunities in Latvia, Estonia and Finland as well as developing a catalogue for tourism operators in Japan accordingly bringing together the proposed rural tourism products.
5. Organize decision makers’ forums to identify existing problems that hinder, hamper and restrict Japanese tourists’ wish to travel around Latvia, Estonia and Finland, as well as to find their solutions.
This will result in strengthened cooperation among the three countries’ rural tourism enterprises, tour operators and travel agencies by reducing or preventing the potential risks and barriers to the Japanese tourists’ visits, thus improving rural tourism products to attract larger number of tourists from Japan.

Project partners:
1. Estonian University of Life Sciences (lead partner);
2. Latvia University of Agriculture, Faculty of Economics and Social Development;
3. Laurea University of Applied Sciences;
4. University of Helsinki, Ruralia Institute;
5. Latvian Country Tourism Association “Lauku celotajs”;
6. Estonian Rural Tourism Association;
7. Regional Tourism Association in Southern Finland “Visit South Coast Finland”.

Associate partners:
1. Association of Latvian Travel Agents and Operators;
2. Estonian Travel and Tourism Association;
3. Society Zemgale Tourism Association.

The total budget of the project is 1 412 734.71 EUR, of which 85% is co-financed by the European Regional Development Fund.

Caito project      European Union  Interreg


ć
Jukka Punamäki,
Sep 13, 2017, 12:28 AM
Ċ
Jukka Punamäki,
Jan 20, 2017, 6:15 AM
ĉ
Jukka Punamäki,
Oct 25, 2016, 2:57 AM
Ċ
Jukka Punamäki,
Nov 27, 2017, 4:00 AM
ć
Jukka Punamäki,
Nov 27, 2017, 2:16 AM
Comments